Návrh smlouvy

GARANT5 PLUS

   

Společnost bude v tomto systému garantovat výplatu 5 % p.a. odměny ve prospěch obchodního partnera (investora), ale k této garantované odměně vyplatí roční odměnu a to ve výši 25% podílu na obchodním zisku robotického systému. Poměr procentní odměny může být vyplácen čtvrtletně. Při dosažení výše garantované % odměny pro investora v průběhu daného roku dojde k jeho automatické fixaci (oddělení)

od základu a uchování až do období výplaty.

OBCHODNÍ PÁR: BTC/CZK

MINIMÁLNÍ INVESTICE: 300.000,- Kč

MAXIMÁLNÍ INVESTICE: 5,000.000,- Kč

DOBA INVESTICE: 12 měsíců (365 dní), 24 měsíců (730 dní), 36 měsíců (1095 dní)